Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2008

CafeCafe

Đăng ngày: 17:38 26-07-2008
Thư mục: Tổng hợp

Từng giọt đêm thiểu não
Rớt vào ly mỏi mòn
Môi thuỷ tinh trong vắt
nuốt đêm đen vào lòng

Không gian đêm đặc sánh
Thời gian chầm chậm rơi
Lòng người khuya vắng quá
Đường chẳng ngọt bờ môi

Ai khát khao vị đắng?
Ai tiếc nuối hương đêm?
Cà phê đen thăm thẳm...
Càng uống càng khát thèm....

Ừ, thì cà phê đắng
Ừ, đêm đen cứ đen
Lòng người cứ khuya vắng
Ta trắng đời thâu đêm...

                                                  (LT)