Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Thứ Bảy, 9 tháng 1, 2010

một hôm


một hôm

Đăng ngày: 20:52 09-01-2010
Thư mục: Tổng hợp

                     Một hôm mây vướng ngang đầu núi
             Vấn một vành khăn lớp khói sầu
             Một vòng thương nhớ ôm hờ hững
             Yêu dấu phù vân sao tan mau?

             Một hôm gió lạc trong đồng quạnh
             ư hư..chẳng biết khóc hay cười
             Khóc sao nước mắt khô đồng hạn?
             Cười sao thê thiết quá, gió ơi! 

             Một hôm mưa rớt trên sông vắng
             Thuyền ai vời vợi ghé bến nào
             Mưa tuôn sụt lở miền kỷ niệm
             Cầu vồng chẳng nối được lòng nhau

             Một hôm nắng rụng vào giếng cạn
             Sỏi đá nằm trơ tưởng tim người
             Rêu phong meo mốc như tình cũ
             Con ếch đơn côi ngẩng nhìn trời

             Một hôm sóng vỗ tan ghềnh đá
             Ta vỗ tan băng giá tim người
             Ôi! Tâm huyết. Ôi! Tình nhân chi bảo...
             Vừa rã đông đã rữa nát mất rồi!...
                                                                              (LT)