Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Thứ Năm, 29 tháng 5, 2014

Miệt vườn
Hình 1: Lối vào vườn


Hình 2: Câu hò (ca dao dân gian) gắn liền với địa danh Cái Răng_Phong Điền


Hình 3: Trên bờ cây trái oằn sai
Dưới mương cá rủ từng bầy lượn bơi


Hình 4: Cam còn xanh


Hình 5: Bưởi còn non, dâu thì chua