Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2015

Mùi _Dê

Mang cây mai ở bến Ninh Kiều về chưng tết
Năm Ất Mùi thì cũng phải có chút...mùi dê