Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

NÓI VỚI CON


Bà là mẹ của mẹ ta
Trên tay bồng bế một nhà cháu con
Lời ru từ thuở môi son
À ơi cho đến héo hon môi trầu
Mắt nhung qua vạn canh thâu
Nay mờ những bóng lo âu thiếu thừa
Sữa thơm nuôi mẹ ngày xưa
Giờ đang ấm nóng trong dòng máu con
Dù không gánh nước gánh non
Bà là tổ ấm vẹn tròn thương yêu

                                                (Thu Tâm)