Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Xa em


          Vắng em đêm chẳng bình yên
          Thức đếm nỗi nhớ triền miên trong lòng
          Đồng hồ gõ nhịp hư không
          "Em khó tròn giấc, thiếu vòng tay yêu!"
          Hẹn em thứ sáu, cuối chiều
          Anh về đem cả biển yêu cùng về