Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Chủ Nhật, 26 tháng 6, 2016

Mưa

          Trời mây vần vũ
          Mưa phủ tứ bề
          Buồn gì mà khóc lê thê!?
          Ngồi trong quán vắng nghĩ về "dấu yêu"....!