Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Thứ Hai, 25 tháng 7, 2016

Muộn        Gặp nhau trong cõi nhân gian
        Quen nhau giữa chốn ngổn ngang bụi trần.
        Duyên chi duyên lạ duyên lùng,
        Nợ chi nợ đến mịt mùng tơ loan...
        Thương nhau bởi cảnh trái ngang,
        Yêu nhau với những hỗn mang nỗi niềm.
        Gắn chặt nhau tại nghiệp duyên,
        Để rồi hạnh phúc, muộn phiền đều chia...

                                                     (QH_2016)

Thứ Hai, 11 tháng 7, 2016