Nhà tranh Thư Sinh

Cõi lòng ta rộng mở đón muôn loài
Ta yêu cuộc đời và yêu cả chông gai...

Thứ Tư, 17 tháng 5, 2017

...!!!

Khóc đi cho nhẹ lòng mình
Vì đem lý trí ép tim vỡ rồi
Đau một lần rồi thôi
Em bình yên! Tôi bước vào đời gió sương